Bouwkundig tekenwerk

Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt in bestektekeningen en afwerkstaten. De kozijnenstaat wordt gemaakt, zodat een timmerbedrijf precies weet welke kozijnmaten er zijn.

De juiste maatvoering, hoogtematen, peilen etc worden vastgelegd, evenals de administratieve voorwaarden en de technische beschrijving van het bestek.

Het doel van het bestek en de bestektekeningen is dat een aannemer hier een nauwkeurige offerte op kan maken. Alles wat de aannemer moet bouwen en de werkwijze waarop hij dit moet doen ligt vast, zodat hier later geen misverstanden over kunnen bestaan. het bestek kan dus gezien worden als juridisch hulpmiddel ter bescherming van opdrachtgever EN aannemer.

Het bestek wordt vervaardigd door de architect van uw te bouwen huis.

Onderstaand de lijst van verplichte informatie die op tekeningen aanwezig moet zijn:

1. Situatietekening
a. Schaal 1:1000 of 1:500
b. Noordpeil
c. Woning incl. perceel (kadaster)

2. Doorsneden
a. Schaal 1:100
b. Peil t.o.v. toekomstig maaiveld
c. Hoogte van de ruimtes

3. Gevels
a. Schaal 1:100
b. Plaat en draairichting ramen en buitendeuren
c. Uitmondingen buitendaks
d. Hemelwaterafvoer
e. Plaats ventilatieroosters

4. Plattegronden
a. Schaal 1:100
b. Zwaarte muren en wanden
c. Afmetingen alle ruimten, incl. bergruimten
d. Draairichting ramen, buiten- en binnendeuren en brandwering
e. Plaatsing trappen
f. Plaats rook- en ventilatiekanalen
g. Plaats standleiding(en)
h. Plaats meterruimte
i. Afmeting paden terrassen
j. Aansluitpunten elektra
k. Verwarmingselementen, indien er een ruimtetemperatuur wordt gegarandeerd
l. Thermostaat
m. Verwarmingsketel
n. Sanitair
o. Opstelplaats voor kooktoestel, koelkast en wasmachine en evt. vaatwasser
p. Gebruiksoppervlak
q. Verblijfsgebied oppervlak
r. Benaming ruimten volgens bouwbesluit
s. Riolering

 

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die kan worden verkregen bij het afsluiten van een lening als een woning wordt gekocht en als een woning wordt verbouwd. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

<<Lees meer>>