Opleverkeuring

Zowel bij een vooroplevering als bij een eindoplevering adviseren wij een keuring uit te laten voeren. Een vooroplevering is een keuring tijdens de bouw vóór de uiteindelijke eindoplevering. Op deze wijze kunt u reeds in een vroeg stadium gebreken en tekortkomingen signaleren en deze melden aan de aannemer. U ontvangt van de inspecteur 2 uur na afloop van de keuring een digitaal rapport.
Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd.
Bij de eindoplevering wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. De aan- en opmerkingen over de woning worden in het "Proces Verbaal van Oplevering" tijdens de eindoplevering genoteerd, zodat in de fase ná de oplevering deze aan- en opmerkingen door de aannemer kunnen worden gecorrigeerd. De keuren de woning op basis van een visueel onderzoek beoordeelt op alle essentiële punten.

De werkwijze tijdens de opleveringskeuring is als volgt:
De vertegenwoordiger van de aannemer maakt een proces verbaal van oplevering
Wij lopen met u tijdens de oplevering de gehele woning door en noteert alle aangetroffen gebreken, zowel de bouwdelen bereikbaar zijn;
Wij zorgen ervoor dat alle geconstateerde gebreken en tekortkomingen in het proces verbaal van de aannemer worden opgenomen.
Wij treden tijdens de oplevering op als uw adviseur en behartigt uw belangen.
Wij adviseren u om zelf aanwezig te zijn tijdens de opleveringskeuring. Wij geven u dan al een mondelinge toelichting over de woning en, indien mogelijk, ook bouwkundige tips.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die kan worden verkregen bij het afsluiten van een lening als een woning wordt gekocht en als een woning wordt verbouwd. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

<<Lees meer>>