De Keuring!

Om NHG te verkrijgen is een bouwkundige keuring vereist die voldoet aan de NHG criteria. Het pand wordt beoordeeld aan de hand van de richtlijnen opgesteld door de Stichting Waarborg Fonds Eigen Woningen. Een van de diensten van Nabeij is deze NHG keuring. Door de NHG keuring van SNaBeij verkrijgt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen inzicht in de staat van onderhoud van het pand.

Waarom Nationale Hypotheek Garantie?
Met NHG kan een (toekomstige) huis inclusief bijkomende kosten met 100% geleend geld worden gefinancierd. Door de borgstelling van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen beloont de financier u met een lagere hypotheekrente. Het rentevoordeel kan oplopen tot maar liefst 0,5%!

NHG Keuring!

Nabeij bouwkundigadvies verzorgt ook uw NHG Keuring.
Deze Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die kan worden verkregen bij het afsluiten van een lening als een woning wordt gekocht en als een woning wordt verbouwd. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker.