Meerjaren onderhoudsplanning belangrijk!

Onze onderhoudsplanning bevat een gedetailleerde opsomming en onderzoek van alle onderdelen van uw VvE, woning, bedrijf, kerkgebouw, schoolgebouw of welk ander pand dan ook, die onderhoud vereisen. Op basis van een uitgebreid onderzoek ter plaatste wordt er vastgesteld wat de status is en welke onderdelen op welk moment onderhoud nodig hebben of vervangen dienen te worden. Tevens wordt op basis van de situatie vastgesteld in welke frequentie elk onderdeel onderhoud behoeft. Al deze gegevens worden gekoppeld aan een cyclus en een tarief per eenheid, strekkende of vierkante meter, op basis daarvan ontstaat er tevens een berekening van de te verwachten kosten over de komende jaren (tot maximaal 48 jaar). Vervolgens wordt er een jaarlijkse financiƫle reservering gegenereerd die voldoende is om aan de onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen. Zodoende kunt u de middelen reserveren om het geplande onderhoud uit te voeren zodat u niet voor onverwachte uitgavenposten komt te staan op het gebied van onderhoud. De kapitalisatie welke standaard bij elke MOP wordt geleverd kan tevens worden gebruikt om de hoogte van het reservefonds te bepalen, welke u als VvE verplicht bent per 1 mei 2008 (uiterlijk) op orde te hebben.

Om er voor te zorgen dat uw onderhoudsplan actueel blijft, is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding per 1, 2 of 3 jaar een update abonnement af te sluiten. Hierdoor wordt uw onderhoudsplan steeds opnieuw met een rollende horizon geactualiseerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van het onderhoud worden dan verwerkt zodat u met een vrij stabiele reservering rekening kunt houden. De gegevens van het onderhoudsplan worden vastgelegd in onze databank, zodat u bij vragen altijd bij ons terecht kunt.

Wat is de Nationale Hypotheek Garantie?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Het is de naam van de garantie die kan worden verkregen bij het afsluiten van een lening als een woning wordt gekocht en als een woning wordt verbouwd. Hiermee staat het Waarborgfonds borg voor de terugbetaling van de hypotheeklasten aan de geldverstrekker.

<<Lees meer>>